PENGUMUMAN

TAWARAN TEMUDUGA BAGI MEMASUKI PERKHIDMATAN JAWATAN JURUUKUR BAHAN GRED J41 KONTRAK MAJLIS BANDARAYA SEBERANG PERAI
Adalah dimaklumkan MBSP akan mengadakan temuduga bagi memasuki perkhidmatan jawatan Juruukur Bahan Gred J41 Kontrak. Calon-calon yang layak boleh mengetahui tempat dan masa temuduga dengan mencetak Surat Panggilan Temuduga di laman e-Jawatan MBSP. Keputusan adalah muktamad. Sebarang rayuan tidak akan dilayan. Sekian, harap maklum.

TAWARAN TEMUDUGA BAGI MEMASUKI PERKHIDMATAN JAWATAN PEGAWAI VETERINAR GRED GV41 TETAP MAJLIS BANDARAYA SEBERANG PERAI
Adalah dimaklumkan MBSP akan mengadakan temuduga bagi memasuki perkhidmatan jawatan Pegawai Veterinar Gred GV41 Tetap. Calon-calon yang layak boleh mengetahui tempat dan masa temuduga dengan mencetak Surat Panggilan Temuduga di laman e-Jawatan MBSP. Keputusan adalah muktamad. Sebarang rayuan tidak akan dilayan. Sekian, harap maklum.